Vestálka paměti

Anna Achmatovová ; [vybrala, uspořádala, přeložila Hana Vrbová ; doslov Jiří Honzík ; ilustrace Jan Krejčí]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH I Ženský hlas jak vítr nad krajinou - - - 9 Krátce o sobě - - - 111 Když v nás vášeň bílým žárem plála - - - 15 Láska - - - 16 Opil ses a mně je do smíchu - - - 17 Vysokým nebem čárky oblak zlehka - - - 18 Jak slámkou zvolna upíjíš - - - 20 Píseň poslední schůzky - - - 21 Pod závojem ruce zalomila - - - '28 Má láska v novoluní končí - - - 24 Nedovřels. Jak vůně lip je znavující - - - 24 Vzpomníka na slunce každým dnem slábne - - - 25 Michail Kuzmin: Jak holubice 26 Popěvek - - - 27 Přicházím sem s lenošivou duší - - - 28 Rybář - - - 30 Už vedu život prostý, rozumný - - - i31 Zde je všechno, všechno jako dříve - - - 32 Nespavost - - - 134 Víš, jsem tu jako ve vězení - - - 24 Naděžda Pavlovičová: Anna Achmatovová - - - 35 V bílé noci - - - 36 Potřetí výslechy mě mučí - - - 39 Cím slabší hlas, tím silnější mám vůli - - - 40 Jantarně těžký den táhne se bez konce - - - 40 Michail Lozinskij: Ta, která nezapomněla - - - 41 Hlas paměti - - - 42 Nad parkem mlha lehká jako dým - - - 43 Knihy svázané jsem měla do řemínků - - - 44 Nikolaj Gumiljov: Podobizna - - - 45 Verše o Petěrburgu - - - 46 Můj mramorový dvojník v stínu - - - 47 U pustého jezerního břehu - - - 48Večer - - - 50 ... A nikdo nevítal mě - - - 51 Na schodiště jsem ho provázela - - - 52 Sergej Goroděckij : Anně Achmatovové - - - 53 Řekl: „To bolí!“—a já byla smutná - - - 54 Modř v klenbě katedrály - - - 55 Pomodli se za mou bědnou bídnou duši - - - 56 Vyrudlou vlajku vidím nad celnicí - - - 57 Nezahazuj, milý, moje psaní - - - 58 Jak se sluší, přistoupil jsi ke mně - - - 59 Projížďka - - - 59 Amedeo Modigliani 60 Jakov Bělinskij: К portrétu A. Achmatovové - — 71 Skutečná něha tichá bývá - - - 72 Nestarám se dávno o tvůj osud - - - 73 Básníka jsem navštívila - - - 74 Opouštím bílý dům a ticho tvého sádku - - - 76 Znám krupobití, vím, jak hrozný - - - 77 Zvečera horký žár, za jitra slzy v dlani - - - 78 Na hrdle drobné korálky - - - 80 Ty jalové, prostopášné pitky! 81 Osip Mandelštam: Achmatovové - - - 84 Ne, nebudeme nikdy z jedné sklenky - - - 86 Milenka smí být v přáních nestřídmá - - - 87 Nikolaj Gumiljov : Akrostich - - - 88 Buď zdráv! К tobě vcházím tiše - - - 89 Poslušně se v mé fantazii - - - 90 Po mrazivém vichru příjemné je - - - 91 Nad levým bokem mi uhlem znak - - - 91 Setkali jsme se tenkrát naposled - - - 913 O lásku žebrat nešla jsem - - - 94 Žárlivý, prudký miloval mě něžně - - - 95 Paměti lásky, jak jsi tíživá - - - 96 Castušky bych radši měla halekat - - - 96 Bohudík už zřídka se mi snívá - - - 97 Rozloučení - - - 97V ztichlém domě mrtvý závan - - - 98 Jak se můžeš dívat na Něvu - - - 101 Boží anděl, co nás kdysi - - - ilOl Temné město na ponuré řece - - - 102 Igor Severjanin: Z veršů Achmatovové - - - 103 Osamění - - - Ü04 Odletělo ode mne mé štěstí - - - 104 Bílá noc - - - 106 19. července 1914 - - - 107 Červenec 1914 - - - 108 A 2 U MORE - - - 110 Ten srpen jak plamen plavý - - - 118 Mysleli jsme si, že jsme žebráci - - - 119 Modlitba - - - 119 Pán těžce zkouší sadaře a žence - - - 120 V Kyjevě v chrámě Moudrosti Boží - - - Ш21 Nám svěžest slov a citů vzít je trest - - - 121 Milému - - - 122 Někde je přece život prostý, sladký - - - 124 Bůh ani osud mi tě nepřisoudil - - - 125 Pod promrzlou střechou nepočítám - - - 126 Ty máš snad podob na tisíc - - - 126 Osip Mandelštam: Podivný úsměc stařeny - - - 127 V sblížení lidí je podivná hráz - - - 128 Už rok trávíš nerozlučně se mnou - - - 129 Jak často jsem proklínala - - - 130 Vidím, jak srp měsíce - - - 130 Takové dny bývají za před jaří - - - 131 Prostorný, světlý večer. Z niv - - - 131 Jsi živ? Jsi mrtev? Nemám ani zdání - - - Iß3 Z paměti dávný den ti vylovím - - - 134 Nesvedly nás tajné žaly - - - !134 Osip Mandelštam: Jak Černý anděl... - - - 135 Už nemám lásku, sílu, vůbec nic - - - isé Ach, to jsi zase ty, můj panoš rozpačitý - - - 137Černá cesta plná rosy - - - 138 Když v nejmračnějším ze všech měst - - - 139 Růžové slaměnky. Na vlahé obloze - - - 140 Májový sníh - - - 140 Ani bryčkou, ani lodí - - - 141 Já se tam vrátím. Bude po tesknicích - - - 141 Opravdu už je můj osud tak jiný - - - 142 Jak bílý kámen na dně černé studny - - - 143 První paprsek jak milost boží - - - 144 Ještě okny podobnými očím - - - 145 Jsi bezradný, jsi skleslý, usoužený - - - 146 Jak anděl, jenž křídly zčeřil vodu - - - 149 O té schůzce v písních nezpívá se - - - 149 EPICKÉ MOTIVY 1/ Byla jsem tenkrát hostem na zemi - - - 150 12/ Opustila jsem svatyně svých hájů - - - 151 3/ Šeří se, smráká 152 Marina Cvetajevová: Druzí jdou za tebou 154 Jak strmé a dunivé jsou mosty - - - 155 Loučíme se vždycky zdlouha - - - 156 Snad proto dívám se teď s děsem na paláce - - - 157 Jak ráda měla jsem ty noční schůzky 157 Ivan Bunin: Básnířka - - - 158 Upadlo jaro do milostné touhy - - - 159 Do údolí, kde protéká proud líný - - - 159 Zní nad krajinou žluvy teskný hlas - - - 160 Osip Mandelstam: Jen zazpívá cvrček hodin - - - 161 Až o mé smrti zpráva opožděná - - - 162 Otroku cizí, dávno nechybíš mi - - - 162 Jednadvacátého. Pondělí. Noc bledne - - - 163 Nikolaj Gumiljov: Pětistopé jamby - - - 164 Je to prosté, je to jasné - - - 165 Ne, pokušení ne ... To trýzní166Ne, nemohla jsem být tvou milou - - - 167 Osip Mandelstam: Okouzlující tón tvé řeči - - - 168 Mne zval hlas plný lichocení - - - 169 Přízrak - - - 171 Noc - - - 1171 Zvonivé kry plují po řece - - - 172 К studni půjdu za svítání - - - 173 Zežuličky jsem se ptala - - - 173 Vzdálený hlas - - - 174 Běžeck - - - 175 Nesetkáme se. Hráz nás dělí - - - 176 Podrobit se ti? Zešílel jsi! - - - 176 Strach se potmě hrabe v harampádí - - - 177 Uplakaná jeseň jako vdova - - - 178 Než padnu někde u brlení - - - 178 Tvůj dlouhý pohled zmučil mě a žebrá - - - 179 Zrezlá mříž u ohrady - - - 180 Ať jako bouřka v jarním lánu - - - 181 Myslel sis, že zapomeneš lehce - - - 182 Dali jsme si sbohem, jak jsme chtěli - - - 183 Tak žít, na zítřek nemyslet! - - - 184 Pomluva - - - 1185 Zatrpklá kněžko, jak ti zmalátněly - - - 186 Svým milým smrt jen přivolávám - - - 186 Já nemyslel jsem na úklady - - - 189 Podivný podzim vzdul nebe ... - - - 189 Strašné zvěsti po městě se šíří - - - 190 Šeptá: „Mně nic neudělá . . .“ - - - 190 S těmi, kdo zemi v nebezpečí - - - 191 Jsme u hranic severního moře - - - 193 Ustydl měsíc v zajezerní výši - - - 193 Je tu tak dobře. Tiše křupe sníh - - - 194 Mé srdce ti stokrát věrnost vrátí - - - 194 Jak mohls ty s tak volným srdcem - - - 195 Novoroční balada - - - 196Z BIBLICKÝCH MOTIVÜ i2/ Lotova žena - - - 197 Múza - - - 198 Což tušila jsem, když v bělostné říze ■ - - - 199 Tak prosté je tento svět vezdejší - - - 200 Marina Cvetajevová: Achmatovové - - - 201 Já vím, že ty mně všechno odpustíš - - - 202 To město od dětství mi milé - - - 202 Dvouverší - - - 203 Osip Mandelstam : I včely si zvyknou na včelaře - - - 204 Neposílá pro mne labuť ve snu? - - - 204 Někdo к milým očím za nocí se sklání - - - 205 Dante - - - 203 Boris Pasternak - - - 207 Boris Pasternak: Anně Achmatovové - - - 208 Před tebou jsem skryla srdce - - - 210 Osip Mandelstam: Ach, mátový anděl ... 210 Voroněž - - - 211 Ty sám na všechno správně odpověz • - - - 212 Slav ten svátek démantové zemi - - - 213 Z VERSÜ ZE SPÁLENÉHO SESITU Mně vždy cizí byla póza věštce - - - 214 Proč jen jste mi otrávili vodu - - - 214 Nový roku s novým hořem - - - 215 Třebaže vidím na prahu - - - 215 Má lyra něhou nehýčká - - - i216 Odešli všichni a nevrátí se ke mně - - - 217 Jdou lidé, šťastní, milující - - - 218 Západ pomlouval mě a lžím věřil - - - 1219 Ne nadarmo strádali jsme spolu - - - 220 Něco málo zeměpisu - - - 220REKVIEM Místo předmluvy - - - 221 Mne obloha cizí nechránila - - - 221 Věnování - - - 322 Prolog - - - 323 Odvedli tě brzy na úsvitě - - - 233 Don se noří do ticha - - - 324 Ne, to ne já, to kdosi jiný trpí - - - 224 Měl ti tenkrát u Carského Sela - - - 224 Sedmnáctý měsíc plný běd - - - 327 Letí, letí lehké týdny - - - 227 Rozsudek - - - 228 Smrti - - - 229 Šílenství černou perutí - - - 330 Ukřižování - - - 231 Epilog 1/ Poznala jsem, jak tváře propadají - - - 231 12/ Světím svátky mrtvých 232 Když netoulá se měsíc nebesy - - - 234 Na arménský motiv - - - 234 Alexandr Galič: Bez názvu - - - 235 Nápis na knize - - - 236 Když člověk umírá — - 237 Majakovskij v roce 1913 — - 238 Před zvláštní lyrikou, kde ... - - - 238 tajemství Remesla 4/ Inspirace - - - 240 2/ Mně zjalovělo elegické hraní - - - 240 7/ Epigram - - - 241 8/ O verších - - - 241 9/ V trpké vůni nad hvozdíky - - - 241 10/ O mnohém ještě zpívat přáno je mi - - - 242 Sklepení paměti - - - 243Někdo jde zpříma do cíle - - - 244 Všichni ti, které stále nosím v srdci - - - 245 v Čtyřicátém roce 1/ Na pohřbu zašlé doby - - - 246 2/ Obyvatelům Londýna - - - 246 3/ Stín - - - 247 4/ Znám dobře nespavost tupou - - - 247 5/ Zkuste však někdy pomyslet - - - 248 První dělový výstřel v Leningradě - - - 249 Z projevu v leningradském rozhlase - - - 251 Přísaha - - - 252 Olga Berggolcová: Ráda dávala dárky - - - 253 Jsem jaká jsem. Hledejte bez váhání - - - 2v54 Marie Petrovy chová: Achmatovové laskavost - - - 255 Na smolenském hřbitově - - - 256 Hrdinství - - - 1257 Hleděli vážně za děvčaty - - - 258 Snad ve všech knihách i259 Lesní med voní po dáli - - - 260 U Kolomny - - - 261 Učitel - - - 261 Tu smlouvu podepsaly - - - 262 Puškin - - - 26l3 Slovo o Puškinovi - - - 264 V NOVÉM DOMĚ 1/ Hostitelka - - - 267 ;2/ Hosté - - - 268 3/ Nevěra - - - 268 4/ Setkání - - - 269 Tři podzimy - - - 270 Na hvězdách duše 271 Introdukce к taškentské poémě - - - 272VRCHOLENÍ LUNY 1/ S velkým hořem spávat - - - i27'3 12/ Tos ty poslal z trosek Leningradu - - - 276 3/ Vím, že jednou všechno vrátí se mi - - - 274 4/ Dno paměti jak dno zdobené truhly - - - 274 6/ Už třetí jaro očekávám v dáli - - - 274 6/ Sedm set let a zhola nic - - - 277 7/ Zjevení luny - - - 277 8/ Jak v refektáři lavice a stůl - - - 1278 Když jak čardouská rozkrojená dýně - - - 279 Ten pokoj, v kterém moje duše choří - - - 280 Napravo nad pustinou parcel - - - i281 Naše řemeslo posvátné - - - i281 De profundis . . . Moje generace - - - 282 Žlutým rysím okem Asie - - - 284 ... A onen člověk, který pro mne dnes - - - 285 Kohosi lidé jako Boha ctili - - - 286 Památce přítele - - - 287 Nápis na portrétu - - - 287 CINQUE 1/ Jak na oblaku ořízka - - - 288 ,2/ V éteru zvuky zpráchnivěly - - - 289 8/ Ač nenávidím sentiment - - - 289 4/ Dobře víš, že nenapíši řádku - - - 289 |5/ Ty a já jsme hříchy nepáchali - - - 290 S šejdíři v příkopě - - - 293 Přípitek - - - 294 Mé odpuštění všem se dostane - - - 296 Vy mě jako zavražděné zvíře - - - 298 Jakoby slepohluchoněmá - - - 298POÉMA BEZ HRDINY Místo předmluvy - - - 303 Věnování první - - - :304 Věnování druhé - - - 305 Třetí a poslední - - - 306 Prolog - - - '307 Část první Třináctý rok — Petěrburský příběh Kapitola první - - - 1308 Schodiště — Intermedium - - - 3114 Kapitola druhá - - - '3)16 Kapitola třetí - - - 321 Kapitola čtvrtá a poslední - - - 323 Dovětek - - - 325 Část druhá Intermezzo — Rub - — 326 Část třetí Epilog — Mému město - - - 335 Zas Chopinova polonéza víří - - - 343 SEVERNÍ ELEGIE První (Předpříběh) - - - 345 Druhá - - - 347 Třetí - - - 348 Čtvrtá - - - 349 Pátá - - - 350 Šestá - - - 351 Zas podzim jako hordy Tamerlána - - - 354 Ze zapomenou? Nestrašte mě hloupě! - - - 355 Nadarmo mě zahrnuješ přízní - - - 356 Přímořský sonet - - - 357 Hudba - - - 358 J. Sťuartová: Deska s hlasem A. Achmatovové 359Jak by dálný hlas promlouval ke mně - - - i860 Hlína rodné země - - - 1360 Vám žít je přáno — mně ne - - - 361 Z jakých zřícenin к vám hovořím - - - 1361 Letní sad - - - 3612 Nestraš mě, nestraš hrozným osudem - - - 363 Z východního zápisníku - - - 364 Březnová elegie - - - 365 Nedivte se, že se v mých vzpurných verších - - - 366 Echo 366 TRI VZPOMÍNKY 1/ Je čas nemyslet na ryk velbloudů - - - 367 2/ Jednou se černá paměť otevře - - - 367 3/ Lékárna, lampa, domy z žuly - - - 367 Alexandr Blok: Anně Achmatovové - - - 368 Vzpomínky na Alexandra Bloka - - - 369 Smrt básníka - - - 374 Petěrburg v roce 1913 - - - 375 Carskoselská óda - - - 376 Komarovské náčrtky - - - 380 Stokrát mi věrnost slíbil v snách - - - 381 Dál pukla, čas se zřítil a běs chvatu - - - 381 Kdyby všichni, kteří za mnou přišli - - - 382 Jezde — sladký plodonosný podzim ! - - - 383 Nad sebou už plakat se mi nechce - - - 38(3 Buď něčí věrný muž, milenec něčí buď - - - 384 PROLOG neboli SEN VE SNU (úryvky z nedokončené tragédie) - - - 1З86 MOSKEVSKÝ TROJLÍSTEK Jako do památníku - - - (391 Bez názvu - - - 391 Poslední přípitek - - - B92Je celá Moskva prosycena verši - - - 393 Znáte slávu i chuť špíny - - - :393 Památce V. S. Srezněvské - - - 395 Dej mi volnost, aspoň na minutku - - - 395 Jdu tam, kde nic už nemusím. Tam jdu - - - 396 Lev Ozerov: Památce Anny Achmatovové - - - 396 Velká zpověď - - - 397 Naděžda Pavlovičová: Ó onen lehký úprk pat — - 398 PŮLNOČNÍ VERSE Místo věnování 399 1/ Předjarní elegie - - - 399 2/ První výstraha - - - 400 3/ V zázrcadlí - - - 400 4/ Třináct řádek — - 401 5/ Pozvání - - - 401 6/ Půlnoční navštívení - - - 402 7/ Na odchodnou - - - 403 Místo epilogu - - - 403 Alexandr Kušner: Na paměť 404 ŠÍPKY V KVĚTU Nečekejte veršovánky к svátku — - 405 1/ Spálený sešit - - - 405 2/ Skutečnost - - - 406 3/ Vidina 406 4/ První píseň - - - 409 5/ Druhá píseň - - - 409 6/ Sen 410 7/ Nad cestou, kudy ve zbrani - — 411 8/ Jsem jenom přelud tebou vysněný 411 9/ V rozbitém zrcadle — - 412 10/ Vám patří jižní slunce zmalátnělé - - - 413 11/ Nic nestrachuj se, ještě výstižnější - - - 41412/ Chceš mé písně, ale vím, že bez nich ... — - 415 13/ Ten příběh vejde do analů - - - 415 Jevgenij Jevtušenko: Památce A. Achmatovové - - - 418 Margarita Aligerová: Naposled - - - 420 Jaroslav Smel jakov: Anna Achmatovová - - - 446 Ruská Sapfó (doslov) - - - 447 Prameny - - - 460
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm01166025
3 CZ-PrHAC
5 20181025064406.4
7 ta
8 061031s1990----xr |||||r|||||||||||cze|d
20 ## $a 80-7022-079-1
40 ## $a ABD001 $b cze $c ABD001
41 1# $a cze $h rus
44 ## $a xr
100 1# $a Achmatova, Anna Andrejevna, $d 1889-1966 $7 jn19981000010 $4 aut
245 10 $a Vestálka paměti / $c Anna Achmatovová ; [vybrala, uspořádala, přeložila Hana Vrbová ; doslov Jiří Honzík ; ilustrace Jan Krejčí]
250 ## $a 1. soub. vyd.
260 ## $a Praha : $b Lidové nakladatelství, $c 1990
300 ## $a 459 s.
490 1# $a Trojka. Malá řada (Lidové nakladatelství) ; $v Sv. 15
504 ## $a Bibliogr.
520 2# $a Výbor z básnické tvorby
653 ## $a ruská literatura
653 ## $a poezie
700 1# $a Vrbová, Hana $d 1929-1995 $7 jk01151014 $4 trl $4 edt
700 1# $a Honzík, Jiří, $d 1924-2018 $7 jk01041956 $4 aft
700 1# $a Krejčí, Jan, $d 1942-2001 $7 jn20000401483 $4 ill
830 #0 $a Trojka. Malá řada (Lidové nakladatelství)
900 $a ABD001b15
910 ## $a MBG001
1123 $s Poezie : A
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link